امام حاضر نمی ‏شدند به خاطر همدردی با مردم به پناهگاهی که ساخته شده بود بروند حتی به زحمت ما کتاب ها و وسایلی را که در طاقچه بالای مبل ایشان بود برداشتیم تا در اثر لرزشهای متعددی که در مواقع حملات هوایی ایجاد می ‏شد به امام برخورد نکنند، اما ایشان قرآن و مفاتیح را نگذاشتند ما از کنار دستشان برداریم چون می‏ خواستند دایماً به آنها دسترسی داشته باشند.

منبع: سروش،ش 476، ص 19

. انتهای پیام /*