یک روز یکی از طلاب در مدرسۀ رفاه به امام عرض کرد: «شما چرا در بین صحبتهایتان از امام زمان(ع) کمتر اسمی می‏برید؟» امام به محض شنیدن این سخن درجا ایستاده و فرمودند: «چه می‏گویی؟ مگر شما نمی‏دانید ما آنچه داریم از امام زمان(ع) است و آنچه من دارم از امام زمان(ع) است و آنچه از انقلاب داریم از امام زمان(ع) است.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج2، ص 56

. انتهای پیام /*