در ملاقاتى که با امام داشتیم ایشان ضمن ابراز نگرانى از عدم انسجام نشریات خبرى فرمودند که بولتنهاى متعدد و مختلف به‏صورت اسراف‏آمیزى از طرف نهادها و ارگانهاى مختلف منتشر مى‏شود که بعضاً تکرارى است و دلیلى ندارد که چنین اسرافى انجام گیرد و در این رابطه فرمودند جلسه‏اى با حضور مسئولین نهادها و ارگانهایى که این بولتنها را منتشر مى‏کنند تشکیل شود تا از چنین اسرافى جلوگیرى به‏عمل آید.

منبع: روزنامه اطلاعات، ش 17032 (23/3/62) ص 2

. انتهای پیام /*