با توجه به رویدادهای مهم و تعیین کننده یوم الله 13 آبان باید آن را نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی دانست. حضرت امام تصویب کاپیتولاسیون را خیانت به استقلال ایران و اسلام دانستند و بر اساس تکلیفی که برای خود قائل بودند فریاد اعتراض برآوردند و اعلام فرمودند که اراده ی آمریکایی ها بر عزت و کرامت مردم ایران حاکم شده است، به همین خاطر بود که ایشان طی نطق تاریخی شان اعلام خطر کردند و از آن جایی که سخنان حضرت امام مستقیما منافع آمریکا را مورد حمله قرار می داد با طرحریزی قبلی کارگزاران واشنگتن تصمیم به تبعید ایشان گرفتند.

منبع: مجموعه آثار یادگار امام/جلد دوم/  صفحه31

. انتهای پیام /*