هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید، امام مرتب در تمام سخنان و پیامهای خود بر مسأله وحدت شیعه و سنی تأکید داشتند و این باعث شد که علمای الازهر و رجال تقریب به وجد بیایند و پیامی توسط دبیر کل دارالتقریب مصر برای امام فرستادند و تشکر کردند از اینکه چنین اهتمام فراوان به مسأله وحدت شیعه و سنی دارند.

نامه ای که مرحوم شیخ محمدتقی قمی دبیرکل دارالتقریب مصر خطاب به حضرت امام خمینی (س) پیرامون صدور بیانیه های معظم له در موضوع وحدت و انسجام مسلمانان (به ویژه شیعه و سنی) مرقوم داشتند در ذیل از نظر می گذرانیم:

 بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت آیت‌الله العظمی خمینی (دامت برکاته)

بعد از سلام و تحیات قلبی

بیانیه های شما در مورد اخوت مسلمانان شیعه و سنی، و اهتمام حضرت عالی به مقابله با اختلاف و نهی از تفرقه بین گروه های اسلامی و تأکید بر عدم وجود حد فواصل بین شیعه و برادران اهل تسنن، در حقیقت با مسئولیت مرجع بزرگ اسلامی در صحنه جهان اسلام متناسب است. البته تأیید اتحاد محکم، به اذهان دعوت اصلاحی به سوی تقریب مذاهب اسلامی بر می گردد، من شخصاً از آن جایی که عمر خود را در راه این دعوت سپری کرده، و بار مسئولیت آن را در سطح جهانی تحمل کردم و از طرف خود و بزرگان علمای هر دو گروه که با من در سراسر جهان همکاری می کنند، نهایت ارزش را برای فرمایشات با ارزش شما قائلم و تأثیرات مثبت آن را در دعوت عظمت مسلمانان می ستایم.

برای حضرتعالی مزید توفیق در این راه برای تحقق اهداف متعالی اسلام  خواهانم.

منبع: حکومتی بر اساس اخلاق؛ ص 146

. انتهای پیام /*