امام در پاریس روزی نیم ساعت قدم می‏ زدند. یک روز صبح پلیس فرانسه سراسیمه آمد و دید که امام در کوچه و خیابان نوفل لوشاتو تنها قدم می ‏زنند و این مسأله برای آنها بسیار عجیب بود که یک شخصیت جهانی با این همه دشمن که دارد با چه جرأت و شهامتی این چنین در اجتماعات و نماز جماعت ظاهر می‏ شود. آن روز امام پس از نماز صبح و تعقیب نماز، قدم زنان از در منزل خارج شده و در کوچه و خیابان اطراف منزلشان قدم می‏ زدند.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 1، ص 65.

. انتهای پیام /*