از طرف حوزه علمیه قم قرار شد از میان همه ردّیه‏ هایی که بر کتاب «اسرار هزار ساله» نوشته شده تنها کتاب «کشف الاسرار» امام منتشر شود. نکته مهمی که سبب شد امام در حوزه محبوبیتی پیدا کنند شیوۀ برخورد ایشان با این مسأله بود که اجازه ندادند اسم ایشان روی کتاب نوشته شود.

منبع: پا به پای آفتاب -  ج 2 -  ص 301.


. انتهای پیام /*