یک روز امام مسأله رفتنشان به ترکیه را چنین نقل می‏‏ کردند: «مرا مستقیم آوردند تا فرودگاه. هواپیما آمده بود. داخل هواپیما که رفتیم دیدیم که یک قسمت را پتو انداخته ‏اند و تا اندازه‏ای برای نشستن منظمش کرده ‏اند. معلوم شد که این هواپیما باری است. آنها گفتند چون هواپیمای مسافربری آماده نبود ما ‏خواستیم شما را با این هواپیما ببریم تا این کار به سرعت انجام شود. من گفتم نه خیر، به خاطر اینکه نمی‏ خواستید من در میان جمعیت باشم که بروم».

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی – ج 3، ص 30.

. انتهای پیام /*