‏خاطره ای از اهمیت حفظ آبروی افراد نزد امام خمینی (س) به نقل از استاد اخلاق مرحوم حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی (ره):

‏حضرت امام همیشه تاکیدشان بر حفظ آبروی افراد بود. در مواردی که تخلفی از مدیران سر می زد، می‌فرمودند؛ آنها را بخواهید و بگوئید خودشان دست از این کارهایشان بردارند، نصیحت محرمانه بکنید و کار را تمام کنید. امام معتقد بودند که آبرو باید حفظ شود. اگر هم موردی پیش می آمد، امام دستور تحقیق مجدد صادر می کردند. ‏


C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\taba2.jpg

‎ ‎

‏موردی را در نامه ای نوشتیم و به دست مرحوم حاج احمد آقا دادیم تا به دست امام برساند. همین جا این نکته را ذکر کنم که احمد آقا به هیچ وجه درون نامه ها را نگاه نمی کرد و حتی در مورد اینکه شاید محتوای نامه بر علیه ایشان باشد کنجکاوی نمی کرد و مستقیم آنها را به دست امام می رساند. این قداست ها و خصال نیکو باید حفظ شود. امام وقتی که نامه را دیدند، به احمدآقا گفتند؛ بگویید فلانی (یعنی من ) بیاید. من به محضرشان رسیدم ، امام فرمودند که از این نامه، دیگر نداری؟ گفتم نه؛ نامه را پاره کردند و دستور دادند خودت یک تحقیق دیگر بکن، به نظر من دروغ است . بعد از تحقیق مجدد، مشخص شد واقعاً هم دروغ بوده است. چون در نامه از احمد آقا هم نام برده شده بود، خواستم از ایشان عذرخواهی کنم که امام گفتند؛ عذر خواهی نکن، من خودم می کنم، حتی حاضر نشدند که ایشان بداند در نامه چه نوشته بودیم. این‏ روحیات با عظمت حضرت امام، قابل تردید نیست. امام همیشه می فرمودند؛ نصیحت کن، خیر خواه باش و آبرو را حفظ کن. ‏

‎ ‎

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\taba3.jpg

‎ ‎

‏حضور من در دادگاه منکرات دو دوره به درازا کشید. به وزارت دادگستری هم که رفتم آنجا معاون دادستان بودم و همزمان دادگاه منکرات را هم اداره می کردم. بعد از آن ،دادگاه منکرات بکلی تعطیل شد و پرونده ها به دادسرای عمومی منتقل شده و در آنجا بررسی می شد. مدت دادستانی من در گیلان و مازندران هم حدود یکسال و نیم تا دو سال به طول انجامید. هنوز در دادگاه منکرات مسئولیت داشتم که رسیدگی به تخلفات در شهرداری نیز به من سپرده شد.


منبع: کتاب اخلاق و مبارزه، جلد دو (خاطرات حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی) (در دست انتشار)

. انتهای پیام /*