وقتی امام می ‏‏خواستند به تهران بیایند، قرار گذاشته بودند که در قسمتهای جنوب تهران که مستضعف ‏نشین است، ساکن شوند و جایی باشند که برای پذیرایی ایشان و یارانشان، ورود و خروج جمعیت ظرفیت داشته باشد. به جز مدرسه رفاه هیچ جایی به نظرمان نرسید. امام روز اول و یکی دور روز بعد هم در مدرسه رفاه بودند و بعد از آن به مدرسه علوی منتقل شدند.

منبع: شاهد، ش 208، ص 34 و 35.

. انتهای پیام /*