امام در جوانی طلبه ‏ای بودند که با یک مقدار پول که از ارث پدر داشتند زندگی می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردند و به همین جهت آن حقوق و شهریه طلبه‏ ای را نمی‏ گرفتند. من یادم است آن موقع آقای شیخ عبدالکریم حائری قبل از آقای بروجردی بودند، اصلاً مؤسس حوزه علمیه بودند که باز خود امام برای ما تعریف می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کردند که رفتند از اراک ایشان را دعوت کردند و آوردند به قم و حوزه علمیه را تأسیس کردند. مرحوم شیخ به طلاب یک حقوقی می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏دادند که الان هم رسم است که می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ دهند. امّا آقا نمی‏ گرفتند و می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گفتند: «این پولی که دارم برای من کافی است.»

منبع: آیینه حسن، ص 174.

. انتهای پیام /*