بعد از انقلاب که هرشب چهرۀ امام پیش از شروع اخبار تلویزیون در میان ازدحام مردم نشان داده می‏‏‏‏‏ شد اگر کسی دقت می‏‏‏‏‏ کرد می‏‏‏‏‏ دید چگونه امام به پاسداری که گویا می‏‏‏‏‏ خواست مردم را از سر راه ایشان دور کند اعتراض می‏‏‏‏‏ کنند و برای این کار او، چهره درهم می‏‏‏‏‏ کشند.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی(س)، ج 1، ص 117.


. انتهای پیام /*