امام واقعاً اتکاء و اعتماد به خدا داشتند و از یک نفس مطمئنه ‏ای برخوردار بودند که این را می‏ شد در آرامش روحی عجیب ایشان در هواپیمایی که از فرانسه عازم ایران بود مشاهده کرد.

امام در آن شرایطی که خیلی ها حتی از نزدیکان ایشان عرض می‏ کردند که آقا بگذارید مردم حکومت را ساقط کنند و اوضاع دست مردم بیفتد آنگاه تشریف بیاورید که خطری متوجه شما نباشد، اما ایشان با اینکه احتمال شهادت خود را می‏ دادند، شجاعانه تصمیم به حضور در کنار ملت خود گرفتند. در آن لحظات پر اضطراب پس از ورود ایشان به خاک میهن برای ما که محافظین مخفی امام بودیم بسیار به سختی و سنگینی می‏ گذشت از جمله هلی‏کوپتری که امام را به بیمارستان و بعد به بهشت ‏زهرا برد که در آغاز معلوم نبود که واقعاً از طرفداران رژیم نبوده و قصد نابودی امام را نداشته باشند، اما امام در همه این حالات آرامش داشتند. و معتقد بودند که با شهادت ایشان انقلاب مردم به ثمر می‏ رسد.

منبع: سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی(س)، ج 2، ص 258.

. انتهای پیام /*