امام ما را از تصدی پست های حساس منع می‏ کردند؛ مثلاً دوست نداشتند دخترشان نماینده مجلس بشود. چون می ‏گفتند: «دلم نمی‏ خواهد این احساس و توهّم پیدا شود که به خاطر منسوب بودن به من، دخترم فلان پست را گرفته است. یا می‏ گفتند: «ما انقلاب نکردیم که پست بین خودمان تقسیم کنیم و اصلاً برای اینکه این شایعه در ذهن مردم بوجود نیاید دنبال این کارها نروید. هزار جور کار دیگر هست که می‏ توانید آنها را انجام دهید.»

منبع: ویژه‏ نامه روزنامۀ اطلاعات -  17 / 3 / 69.

. انتهای پیام /*