امام فقط یک شب در مدرسه رفاه خوابیدند؛ و بعد به مدرسه علوی رفتند. از روز اول دیدارهای مردمی امام شروع شد. صبحها تا نماز ظهر ملاقات با آقایان بود و بعداظهر ها بعد از نماز و نهار حضرت امام یک استراحت مختصری می کردند و از ساعت سه به بعد خانمها برای دیدار امام می آمدند. برخی خانمها که جوان بودند در دیدار با امام در مدرسه علوی در شور و عشقی که به امام داشتند، بی هوش می شدند. یادم هست که شهید محلاتی آمد خدمت حضرت امام و عرض کرد: که این خانمها اکثرا جوان هستند و از شدت علاقه و ازدحام جمعیت بیهوش می شوند و حرام است که این خانمهای جوان به دیدار شما بیایند! امام خنده ملیحی کرد و فرمود: ایراد شما مردها این است که فکر می کنید که شما شاه را از تختش پایین کشیدید؛ اما حقیقت این است که خانمها در این انقلاب سهمشان از شما زیادتر است. لذا اجازه ندادند که دیدار خانمها قطع شود.

منبع: دیدار در نوفل لوشاتو، خاطرات سیاسی- اجتماعی توکلی بینا، انتشارات عروج، ص 289

. انتهای پیام /*