وقتی امام می ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خواستند به ایران بیایند مقدمات سفر خبرنگاران و گزارشگران و هیأت همراه امام به ایران که فراهم شد موضوع توسط حاج احمد آقا به امام گزارش شد. امام خطاب به فرزندشان فرمودند من تنها، کرایه شما و خودم را پرداخت می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کنم!

این سخن باعث شگفتی خبرنگاران شد چون معمولاً این طیف هرگاه همراه شخصیتها از کشوری به کشور دیگر جهت تهیه خبر اعزام می‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ شوند از امکانات رایگان مانند بلیط هواپیما و هتل و... برخوردار هستند. بعد از این بود که تعداد آنها از دویست نفر به هفتاد نفر تقلیل یافت. 

منبع: روزنامه کیهان، 11 / 11 / 73.

. انتهای پیام /*