بعضی اوقات که خدمت امام می ‏رسیدم، غزل هایی را که به نظرم زیبا بود برایشان می‏ خواندم مثلاً غزلی را در روزنامه می‏ دیدم و به نظرم می‏ رسید که غزل زیبایی است، آن را می‏ خواندم و می‏ دیدم که ایشان با چه شوق و علاقه‏ ای گوش می‏ دهند و خوششان می ‏آید. گاهی هم شعرهایی را که می‏ خواندم نقد می‏ کردند.

منبع: حماسه مقاومت، ج 2، ص 184.

. انتهای پیام /*