شبى که به من اطلاع دادند قرار است صبح فردا امام را براى عمل به بیمارستان ببرند. خدمت آقا رسیدم. امام فکر مى‏ کردند که من از ماجراى عمل بى ‏اطلاعم و چون فکر مى‏ کردم که میل دارند من ماجرا را ندانم، من هم اصلاً به روى خودم نیاوردم و هیچ اظهار ناراحتى نکردم و دیدم که به خانم(مادرم) فرمودند: «به فهیم(در خانه مرا به این نام صدا مى‏ کنند) نگویید که فردا مرا عمل مى ‏کنند». مى‏ خواستند احیاناً ناراحت نشوم.

منبع: حضور؛ ش 4، ص 47.

. انتهای پیام /*