‏13 آبان‏‏، ‏‏روز ملی مبارزه با استکبار جهانی‏‏، یادآور ‏‏تسخیر لانه جاسوسی آمریکا ‏‏به دست ‏‏دانشجویان پیرو خط امام ‏‏می باشد. حرکتی انقلابی و اثرگذار که حضرت امام خمینی (ره) آن را ‏‏انقلاب دوم ‏‏و انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول، نامیدند. ضمن درود به همه کوشندگان راه آزادی و مبارزه با استعمار و استکبار، توجه شما را به خاطره ای در این خصوص جلب می نمائیم: ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\lane1.jpg

‏ ‏

‏یکی از حرکت‌های مهم دانشجویی در اوائل انقلاب که به فرموده ‏حضرت امام، انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول بود، ماجرای تسخیر ‏‎‎‎جاسوس‌خانه امریکا است. یکی، دو روز قبل از این ماجرا، در دانشکده حقوق و علوم سیاسی‏‎ دانشگاه تهران ـ که آن زمان دانشجوی این دانشکده بودم ـ توسط‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ انجمن اسلامی جلسه‌ای گذاشته شد و با توجه به سخنرانی روز دهم‎‎‎‏ آبان امام خمینی و شرایط حاکم بر ایران و خصوصا مذاکرات مخفیانه‎‎‎‏ سران دولت موقت با ‏‏برژینسکی‏‏، پیشنهاد اعتراض و راهپیمایی مقابل ‏‎‎‎‏سفارت امریکا مطرح گردید، مشابه این جلسه در دیگر دانشکده‌ها نیز برگزار شده بود که منجر به تسخیر لانه جاسوسی گردید. ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\lane4.jpg

‏ ‏

‏پس از ورود‎‎‎‏ دانشجویان به سفارت، برای انعکاس ماجرا به دفتر امام شتافتم و‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ مشاهدات خود را از طریق اخوی مکرم به یادگار امام و امام منعکس کردم. چندی بعد همراه اخوی و ‏‏مرحوم حاج سید احمد آقا ‏‏جهت دیدار‏‏ با دانشجویان بدانجا رفتیم. آن روزها از محافظ و اسکورت و راننده و تشریفات خبری نبود. نفرین بر ‏‏منافقین‏‏ که بعدا با ایجاد موجی از ترورها‎‎‎‏ و آشوب‌ها شرایطی ناخواسته را بر مسئولین جمهوری اسلامی تحمیل‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ کردند و متأسفانه همین امر رویه‌ای رو به افراط و تعمیم به خود گرفت.‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏ یادم نمی‌رود هنگام عزیمت به محل سفارت با سرعت رانندگی می‌کردم. مرحوم حاج احمد آقا دوبار تذکر دادند که خیلی تند حرکت می‌کنی.‎‎‎‏ پس از مدتی مجددا ناخودآگاه سرعت گرفتم که حاج احمد آقا محکم به‎‎‎‏ روی داشبورد زد و گفت یا بدهید خودم رانندگی کنم یا مرا پیاده کنید. در جمع دانشجویان ایشان مدتی از محل سفارت بازدید کردند و با‎‎‎‏ دانشجویان ملاقاتی داشتند و همانجا مصاحبه‌ای با ایشان انجام شد که‎‎‎‏ نقطه نظرات امام و خود را درباره این واقعه مهم که حقیقتا تجلی اعتراض عمومی ملت ایران علیه سیاست‌ها و دخالت‌های‏‏ امریکا در ‏‏کشور‎‎‎‏ بود، در این مصاحبه منعکس گردید و بازتاب وسیعی نیز داشت. ‏

‏ ‏

C:\Users\e.taghizadeh\Desktop\lane6.jpg

‏ ‏

‏منبع: کتاب امام به روایت دانشوران، ص: 67-66، (خاطره ای از دکتر حمید انصاری)‏

‎‎‎

. انتهای پیام /*