‏در تقویم کشورمان به مناسبت شجاعت و اعتراض و مقاومت و همچنین شهادت سه تن از دانشجویان ‏‏دانشگاه تهران ‏‏به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، ‏‏۱۶‏‏ آذر‏‏ به عنوان ‏‏«روز دانشجو» ‏‏نام گذاری و گرامی داشته می‌شود. ضمن درود به روان پاک همه شهدا به ویژه ‏‏شهدای دانشجو‏‏، توجه شما خوانندگان ارجمند را به خاطره ای از دیدار دانشجویان با ‏‏حضرت امام خمینی (ره)‏‏، جلب می نماییم:‏

‏ ‏

Picture 1

‏ ‏

‏حضرت امام با اینکه به شدت از ریا و تظاهر دوری می کرد و اهل فخرفروشی و‎‎‎‏ تقدس نمایی نبود ولی در عین حال در مقابل اعمال خلاف و منکر دیگران حتی دوستان‎‎‎‏ و نزدیکان ساکت نمی نشست و بدون هیچ پروایی با رعایت مراتب نهی از منکر، اعمال‎‎‎‏ خلاف دیگران را گوشزد می کرد و از آن نهی می نمود و گاهی نیز در جایی که احتمال‎‎‎‏ وقوع خلاف می رفت در جهت پیشگیری اقدام می کرد. یادم می آید در ماههای اول‎‎‎‏ پیروزی انقلاب و بعد از حضور امام در قم، در اردیبهشت ماه 58 یک روز من به همراه‎‎‎‏ آقای حاج شیخ حسن صانعی و یکی ـ دو تن از دوستان دیگر در خدمت ایشان بودیم که‎‎‎‏ جمعی از خانمها و دختران دانشجو برای دیدار با امام آمدند و در همان اتاق با فاصله‎‎‎‏ خیلی کمی از ایشان نشستند و ما هم در طرف دیگر امام نشسته بودیم. ‏


Picture 2

‏ ‏

‏در همین حال‎‎‎‎‏ متصدی کارهای صوتی بیت معظمٌ له آمد و میکروفون را تنظیم کرد و مقابل ایشان‎‎‎‏ گذاشت و همین که خواست بنشیند و به سخنان امام گوش بدهد، ایشان فرمودند: اگر‎‎‎‏ کاری ندارید بفرمایید بیرون و بعد بدون هیچ ملاحظه ای رو به ما کردند و فرمودند: شما‎‎‎‏ هم تشریف ببرید! این برخورد امام واقعاً من را به فکر واداشت و بعد از تأمل و دقت به‎‎‎‏ این نتیجه رسیدم که اگرچه ما از یاران نزدیک ایشان هستیم ولی حضور ما در آن جلسه‎‎‎‏ نه تنها ضرورتی نداشت بلکه به خاطر وجود آن دختران جوان دانشجو و احتمال هرچند‎‎‎‏ ضعیف نگاه به آنها اشکال هم داشت و واقعاً می توانم ادعا کنم امام مجمع اضداد بودند؛‎‎‎‏ زیرا ایشان با اینکه در اینگونه موارد برای جلوگیری از احتمال ارتکاب اعمال خلاف،‎‎‎‏ بدون رودربایستی و با صراحت به افراد تذکر می دادند.‏

‏ ‏

‏منبع: کتاب خاطرات آیت الله سید حسین موسوی تبریزی (دفتر اول)، صص: 92-91‏

. انتهای پیام /*