‏‏‏شورای عالی انقلاب فرهنگی ‏‏در تاریخ  ‏‏۱۹‏‏ آذر ‏‏ ‏‏و به فرمان رهبر کبیر انقلاب ‏‏حضرت امام خمینی (ره) ‏‏در راستای گسترش فرهنگ اسلامی در شئون جامعه و تقویت انقلاب فرهنگی و اعتلای فرهنگ عمومی و تزکیه محیط ‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی و نفی مظاهر و آثار غربزدگی در ابتدا به شکل ستاد انقلاب فرهنگی و سپس با ساختاری جدید و با عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس گردید. خاطره کوتاه ذیل تقدیم حضور خوانندگان محترم: ‏

‏ ‏

Picture 1

‏ ‏

‏وقتی با اعضای ستاد انقلاب فرهنگی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی‎‎‎‏ حضور حضرت امام می رسیدیم، با دقت تمام سراسر گوش می شدند و‎‎‎‏ مطالب را کامل می شنیدند و سپس مطالبی جامع بدون حشو و زوائد بیان‎‎‎‏ می فرمودند. نسبت به دانشگاهها و آموزش و پرورش بسیار حساس بودند. ‏

‏ ‏

‏ منبع: صحیفه دل جلد 1، ص: 21 ( خاطره ای از مرحوم حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد احمدی)‏

. انتهای پیام /*