‏نماز‏‏ زیباترین و کامل ترین شکل عبادت و پرستش خداوند عالمیان است. نماز به عنوان یکی از فریضه های مهم و اصلی تعداد بسیاری از آیات و روایات را به خود اختصاص داده است به طوری که در ‏‏قرآن مجید‏‏، یکی از مهم‌ترین صفات و ویژگی های بندگان شایسته خدا، اقامۀ نماز شمرده شده است. ‏‏حضرت امام خمینی(ره) ‏‏به عنوان پرچمدار و مجدد اسلام در قرن اخیر، تمام عمر پربرکت خویش را در راه اعتلای حق و حقیقت و مجاهدت و عبادت خالصانه صرف نمودند که بازخوانی خاطرات مرتبط با آن می تواند برای ما درس آموز باشد. ‏

‏ ‏

Picture 1

‏ ‏

‏مسألۀ دیگر، ‏‏نماز اول وقت ‏‏بود که ایشان ‏‎‎‎خیلی به آن اهمیت می دادند. ـ حتی ‏‏در ‏‎‎‎بیمارستان هم که بستری بودند با وجود دردمندی مراقب اوقات شرعی‎‎‎‏ بودند ‏‏روایتی از ‏‏امام جعفر صادق(ع) ‏‏نقل می کردند که اگر کسی نمازش را ‏‎‎‎سبک بشمارد، از شفاعتشان محروم می شود. من یک بار به ایشان عرض کردم: سبک شمردن نماز شاید به این‎‎‎‏ معنی باشد که شخص نمازش را یک وقت بخواند و یک وقت نخواند. گفتند: نه، اینکه خلاف شرع است.  ‏

‏ ‏

Picture 2

‏ ‏

‏*********‏

‏ ‏

اکثر آشنایان اینطور نقل می کنند که ‏‏امام از سن جوانی نماز شب و تهجد ‏‎‎‎جزو برنامه هایشان بوده است.‏‏ من هم از وقتی ایشان را شناختم، شاهد‎‎‎‏ این قضیه بوده ام. وقتی در ظلمت و تاریکی نیمه شب آهسته وارد اتاق ‏‎‎‎ایشان می شدم، ‏‏معاشقه امام با خدا ‏‏را احساس می کردم، با چنان خضوع و ‏‎‎‎خشوعی نماز می خواندند و قیام و رکوع و سجود می کردند که حقاً‎‎‎‏ وصف ناپذیر است. ‏

‏ ‏

Picture 4

اصلاً نمی توانم راجع به آن لحظات صحبت کنم. تنها احساس می کردم ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎‏که در دل شب، با آن خضوع و خشوع، با چشمان اشکبار، به راز و نیاز با‎‎‎‏ خدا مشغولند. باید بگویم که ‏‏در آن لحظات، با معشوق حقیقی خودشان ‎‎‎‏معاشقه می کردند‏‏. با دیدن آن لحظات، با خودم فکر می کردم که شبِ امام‎‎‎‏ به راستی لیلة القدر است. این حالات امام نه یک شب و دو شب، بلکه‎‎‎‏ یک عمر برقرار بود، چون می گویند که از جوانی این کار جزو‎‎‎‏ برنامه هایشان بوده است. این را من بخصوص از رمضان سال قبل از‎‎‎‏ رحلتشان، خوب به یاد دارم. بعضی وقتها، هر بار به دلیلی به نزد ایشان ‏‎‎‎می رفتم و سعادت پیدا می کردم که با ایشان نماز بخوانم؛ وارد اتاق که ‏‎‎‎می شدم، می دیدم که قیافه شان کاملاً برافروخته است و ‏‏چنان اشک ‏‎‎‎ریخته اند که دستمال، کفاف اشکشان را نمی داد و کنار دستشان حوله‎‎‎‏ می گذاشتند‏‏. ایشان شبها چنین حالتی داشتند. ‏

‏ ‏

Picture 3

‏ ‏

‏در نامه هایشان به عبادت ‏‎‎‎خیلی تکیه می کردند، می گفتند: عبادت یک سکوی پرش است. عبادت در واقع معاشقه است بین ‏‎‎‎عاشق و معشوق. در عبادت از یک سو همه ناز است و از سوی دیگر همه‎‎‎‏ نیاز‏‏؛ یعنی یک کسی که در نهایت فقر به سر می برد، می ایستد در مقابل‎‎‎‏ کسی که کمال مطلق است و با او سخن می گوید. در حقیقت انسان عابد و عاشق، کسی است که شب در مقابل خدا ‏‎‎‎می ایستد و می گوید: ای همه ناز! پاسخ بده به این همه نیاز.‏

‏ ‏

‏ ‏‎‎‎‎ ‎‎‎‎

‏منبع: کتاب یک ساغر از هزار: سیری در عرفان امام خمینی (س)، صص: 527-525 (خاطراتی از سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبائی)‏

‎ ‎

. انتهای پیام /*