در موقع غائله مدرسه فیضیه من در بیت امام بودم. خبر آوردند که الآن کماندوها‏‎ ‎‏می ریزند به خانۀ امام. بعضی از دوستان به عنوان دلسوزی درب خانه امام را بستند. یکی‏‎ ‎‏آمد به امام گفت، در خانه بسته شده است. امام که فهمید در خانه اش را بسته اند بلند‏‎ ‎‏شده و فرمودند: «بچه ها و طلابی که بچه های من هستند آنها کتک بخورند و من اینجا‏‎ ‎‏ساکت بنشینم؟» ایشان در خانه را باز کردند. مرحوم آقای لواسانی آمد امام را گرفت،‏‎ ‎‏بغل کرد که امام حرکت نکند. امام، آقای لواسانی را کنار زد و گفت: «باید در خانه باز‏‎ ‎‏باشد و هر دو درب هم باز باشد». آنگاه امام آرام گرفت. (خاطره ای از مرحوم محمدرضا توسلی)

(منبع: برداشتهایی از سیره امام خمینی؛ ج ۱، ص ۱۳۸)

. انتهای پیام /*