علی اکبر مسعودی خمینی درباره هوش و سرعت عمل حضرت امام می گوید: پس از اینکه امام به مقام اجتهاد رسیدند، زمانی یک مساله ریاضی مشکلی در دنیا مطرح بود که آن موقع می گفتند در ایران فقط حاج آقا روح الله آن را حل کرده است. آن مساله این بود که یک ریاضیدان گفته بود ما سه کلاه سبز داریم، دو کلاه زرد و یک کلاه سفید و در یک تاریکی مطلقی به سر می بریم و فردی یکی از کلاه ها را به سر گذاشته است از کجا باید بفهمیم که این فرد، کلاه چه رنگی بر سر خود گذاشته است؟ امام بدون اینکه دست به قلم ببرند و حساب کنند، این مساله را حل کرده و آن روز حل این مساله توسط امام خمینی خیلی سر و صدا ایجاد کرد.

منبع: شکوفایی شخصیت و امام خمینی؛ ص 214

. انتهای پیام /*