شهید حاج حسین خرازی، فرمانده دلنشین لشکر ۱۴ امام حسین علیه السلام از همان هایی است که هر چه از او می شنوی و می خوانی باز هم کم است. خاطره ای که در ادامه آمده به خواب عمیق او پس از ۴۸ ساعت بیداری اشاره کرده است:

نیمه‌شب مرحله پنجم عملیات رمضان بود. تماس با گردان‌ ها یک لحظه قطع نمی‌ شد و در نفربر فرماندهی جای سوزن انداختن نبود. همه پیام‌ ها و صحبت‌ ها به حاج حسین ختم می‌ شد.

 

صدای امرالله گرامی، مهدی زیدی و موحددوست مدام از بی‌سیم شنیده می‌ شد. گردان‌ های خط شکن کار خود را به نحو احسن انجام داده بودند.

 

بچه‌ های تخریب از سد معبر، دو معبر را باز کردند. گردان‌ های پیاده بدون تلفات، میدان مین وسیع دشمن را پشت سر گذاشتند.

 

صبح شد. هوا نیمه روشن بود که پشت خاکریز نماز خواندیم، مهر ما خاک زمین کوشک بود و بعد راه افتادیم.

 

از خط اول عراقی‌ها گذشتیم. روی یک بلندی، اطراف ما انفجار خمپاره‌ ها لحظه‌ ای قطع نمی‌ شد. حسین دستور داد ایستادیم.

-«دوربین رو بیار، باید از اینجا کار بچه‌ ها رو ببینیم، بعد میریم جلو».

از روی خاکریز که سکوی تانک دشمن بود به سرعت به طرف نفربر دویدم و دوربین به دست برگشتم و رفتم بالای خاکریز.

 

عجیب بود. «حاج حسین» به خواب عمیقی فرو رفته بود. پس از چهل و هشت ساعت بی‌خوابی و دویدن‌های بی‌وقفه، حالا از اینکه رزمندگان لشکر را مسلط بر اهداف تصرف شده دیده بود، آرامش یافته و به خواب عمیقی فرو رفته بود. نیم ساعتی گذشت.

با انفجاری که در نزدیکی ما اتفاق افتاد، حاجی بیدار شد و به خط اول رفتیم.

. انتهای پیام /*