‏عطاءالله اشرفی اصفهانی روحانی شیعه و نماینده امام خمینی در استان کرمانشاه و امام جمعه آن شهر بود. وی مسئولیت حوزه علمیه کرمانشاه را به عهده داشت و حوزه خواهران را نیز در این شهر راه اندازی کرد. برخورد ما با امام در ابتدا فقط همان رفتن در جلسه درس ایشان بود، که من مدتی به درس فلسفه ایشان می رفتم. البته چون در آن زمان به درس فقه و اصول مرحوم آیت الله بروجردی می رفتم ، و مقید هم بودم که درسها را بنویسم. اگر به درس فقه و اصول امام هم می خواستم بروم، ممکن بود که نتوانم درسها را بنویسم. و بدین خاطر بود که من تنها به درس فلسفه امام می رفتم.(سرگذشتهای ویژه از زندگی امام خمینی، ج 3،ص 40)

حضرت امام صبحها برای عده ای یک درس خصوصی داشتند که از تعداد‏‎ ‎‏انگشتهای دست تجاوز نمی کرد. مرحوم والد ما در آن درس شرکت می کردند.‏‎ ‎‏فرمودند: «من سه سال و نیم به درس امام رفتم». شهید مطهری و شهید بهشتی نیز از‏‎ ‎‏شاگردان ایشان بودند که این کلاس در منزل امام برگزار می شد. امام اگر می دید‏‎ ‎‏طلبه ای درس را نمی فهمد، و وقت خودش را ضایع می کند بدون اینکه واسطه ای‏‎ ‎‏بفرستد تا این طلبه در مقابل دیگران خرد نشود، شخصاً می آمد کنار گوشش آرام‏‎ ‎‏می گفت: «شما درس من نیایید». مرحوم والد می فرمودند: «که ما درس امام‏ ‏می رفتیم. عدۀ زیادی بودیم و بعداً به چند نفر رسیدیم. بقیه هم خودشان ول کردند‏‎ ‎‏زیرا درس را نمی فهمیدند. به آنها می گفتند که من مایل نیستم در پای درس‏‎ ‎‏بنشینید.

منبع: (سلسله موی دوست؛ ص ۱۰) به نقل از محمد اشرفی اصفهانی

. انتهای پیام /*