یک بار تصمیم داشتم که در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنم. پس از ثبت نام و تهیهٔ مقدمات به آشتیان رفتم و به کارهای مربوط از جمله تبلیغات مشغول شدم. از طرف ستاد انتخاباتی که تشکیل شده بود، پوستری از اینجانب به همراه امام تهیه شد. قصد این بود که آن را در نقاط مختلف شهر نصب کنند و البته این کار طبق مقررات هیچ اشکالی نداشت.

چندی بعد حاج احمد آقا از قول امام به من گفتند که معظم له فرموده ‏اند: چرا شما آقای بروجردی را که انتساب به بیت دارند، به منظور سخنرانی به آشتیان برده ‏اید؟

باید یادآوری کنم که آقای بروجردی داماد حضرت امام می‏‏ باشند. من به حاج احمد آقا گفتم: «سلام مرا خدمت امام برسانید و بگویید که من کار خلافی انجام نداده ‏ام. بلکه تنها از عکسی که با حضرتعالی داشتیم در قالب پوستر و به منظور تبلیغات، استفاده کردم و این مورد نیز خلاف مقررات انتخابات نیست. گذشته از آن، نوار سخنرانی آقای بروجردی موجود است که اگر اجازه می‏‏ فرمایید بفرستم تا مشخص شود که ایشان هیچ سخنی برای من و به منظور انتخاب شدن من ایراد نکرده ‏اند. با این همه اگر خاطر حضرتعالی نگران است، تمنا دارم هیأتی را تعیین کنید تا بررسی کنند و نتیجه را خدمت جنابعالی بیاورند. »

منبع: برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی، ج 4، ص 264.

. انتهای پیام /*