یک بار که در محضر امام شرفیاب بودم. در مورد جریانى به مجلس پیغام دادند که به نمایندگان برسانم. ایشان فرمودند: «من دخالت نمی‏‏ کنم در کارهاى مجلس، اما اگر یک روزى ببینم مجلس برخلاف اسلام می‏‏ خواهد حرکت کند من طلبه جلوى آنها می‏‏ ایستم. حالا مجلس است و من ملاحظه قانون را می ‏کنم و دخالت نمی‏‏ کنم و قانون باید کار خودش را انجام بدهد، ولى اگر یک روز دیدم خلاف اسلام است، جلوى همه‏ شان می‏‏ ایستم تا تصور نشود در برابر خلاف اسلام می‏‏ خواهم بى‏ تفاوت باشم. »

منبع: روزنامه رسالت - 28 / 3 / 68.

. انتهای پیام /*