مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی طباطبایی از مبارزین و یاران حضرت امام در بخش سوم از جلد ۱ کتاب اخلاق و مبارزه به بیان اولین تجربه از زندان و آشنایی با برخی چهره های سیاسی از جمله نواب صفوی می پردازد ایشان می فرمایند:

آن موقع که من مشهد بودم؛ نواب هم در انتخابات نامزد شده بود، که البته انتخابات را شاه منحل کرد. در آن موقع وقتی که نواب صفوی را گرفتند، بعضی  را هم در مشهد گرفتند. از جمله من که دور و بر ایشان رفته بودم و عکس هم با ایشان داشتم. آن موقع هنوز ساواک نبود، به جای آن اطلاعات شهربانی بود؛ بعد از جستجوی بنده، در مشهد دستگیر و به زندان تهران منتقل شدم. اولین زندان من در قزل قلعه بود که البته بی جهت من را گرفتند؛ در آن موقع من واقعاً چیزی نداشتم، فقط در جلسات آنها فراوان شرکت می کردم و جلوی نواب سخنرانی می کردم و همراهی شان می کردم؛ در واقع به عنوان یک حامی بودم. بعدها می گفتند سمپات. حتی در بازجویی نوشته بودند: «حامی سید مجتبی نواب صفوی، مخالف شاهنشاه».

 

 

. انتهای پیام /*