پرتال امام خمینی (س): مرحوم حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور درباره اولین روز ماه محرم و توجه امام خمینی (س)  به این مهم، اینگونه نقل خاطره کرده است:

روز اول محرم در نوفل لوشاتو مصادف بود با اولین شبی که مردم ایران در‌‎ ‎‌پشت بامها تکبیر می گفتند. همان شب شخصی از تهران تلفن زد و گفت گوشی را‌‎ ‎‌می گذارم کنار پنجره تا صدای تکبیر مردم را که با گلوله مخلوط شده بود بشنوید صدا را‌‎ ‎‌ضبط کرده خدمت امام بردیم. امام در داخل اتاق تسبیح به دست در حال ایستاده‌‎ ‎‌مشغول ذکر بودند و زیارت عاشورا می خواندند. در حالی که ما متوجه مسائل ماه محرم‌‎ ‎‌نبودیم، ایشان در سرزمینی زیارت عاشورا می خواندند که شاید برای اولین بار در آنجا‌‎ ‎‌خوانده می شد.

منبع:

برشی از کتاب برداشتهایی از سیره امام خمینی؛ ج ۳؛ ناشر: عروج؛ چاپ ششم (۱۳۹۲)، ص ۴۱

. انتهای پیام /*