بعد از شب فاجعه هفتم تیر همه مسوولان در هراس بودند که انقلاب چه می شود.چون گروهی از بالاترین رده مسوولان در یک شب شربت شهادت نوشیدند که در میان آنها بزرگترین شخصیت قوه قضائیه، شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و سایر شخصیتهای بالای کشور بودند. صبح آن روز مرحوم شهید رجایی و باهنر با جمعی از وزرا برای کسب تکلیف خدمت امام آمدند ولی همه خودشان را باخته بودند. از خدمت امام که برگشتند،آقای رجایی گفت:«امام با چند کلمه همه ما را آرام کردند»ایشان فرمودند:حوادث در عالم زیاد است و با شهادت جمعی از بزرگان نباید مقصد را رها کرد. بعد از دیدار آنها با امام چنان آرامشی در آنها پیدا شد که با اطمینان خاطر از همان جا به محل کار خود بازگشتند.

منبع: پا به پای آفتاب ج2، ص 96

. انتهای پیام /*