امام برخلاف معمول که رساله‏ های علمیه را با استفاده از بیت المال و وجوه شرعیه چاپ و در سطحی گسترده به طور رایگان بین مردم توزیع می ‏کنند هرگز نگذاشتند رساله علمیه‏ شان از وجوه شرعیه چاپ شود و به طور کلی اجازه ندادند به کسی رایگان داده شود. از باب نمونه والده محترم این جانب در سال 1341 خدمت امام رسید و با ذکر مقدماتی از قبیل کثرت مقلدان و نیاز آنان به رساله سعی می ‏کردند امام را به اقدام برای چاپ رساله ترغیب کنند ولی امام بعد از استماع سخنان ایشان با صراحت و بدون مجامله فرمودند: «این حرفها را مناسب است به یک کتابفروشی بگویید!»

منبع: در سایه آفتاب، ص 69.

. انتهای پیام /*