امام علاوه بر انجام تمام اعمال عبادی ماه رمضان یک برنامه خاص خودش را داشت، زمان بیشتری قرآن می خواندند، فکر کنم حتی تا این اواخر ماهی سه قرآن را که حتما ختم می کردند، فرمش هم به این شکل بود که سه نقطه سه تا قرآن داشتند، آن قسمتی که صبح برای کار می رفتند آن قسمتی که عصر بود و یا قسمت سرشب، سه تا قرآن که از هرسه می خواندند در نتیجه ماه رمضان که تمام می شد سه تا قرآن ختم کرده بودند، این اواخر حتی با همه گرفتاریها و مشاغلی که داشتند، تمام  کاری که در مفاتیح هست آنها را انجام می دادند امام شبها دعای افتتاح می خواندند دعای سحر را معمولا می خواندند و خیلی هم توصیه می کردند و بیشتر ابوحمزه را هم می خواندند گاهی وقتها به ما می گفتند اگر ابوحمزه زیاد هست می توانید دو تا سه قسمت کنید و در دو یا سه شب تمام بشود اگر یک شب نتوانستید تمام کنید عیبی ندارد ولی این دعا را بخوانید.

منبع: باغهای رمضان، ص 14.

. انتهای پیام /*