مرحوم دکتر حسن حبیبی در خاطره ای در باره مصاحبه های متعدد امام با قشر پرسشگر و خبرنگاران و روزنامه نگاران نقل می کند: خبرنگارانی که بنایشان کشف واقعیات بود و می‏‏ خواستند دقیقاً از نظرات امام آگاه شوند به هیچ وجه حاضر به مصاحبه با اطرافیان امام نبودند، زیرا می‏‏ دانستند که نوشتن مطالب آنان دردی را دوا نمی‏ کند، چون نه بیانگر موقع و موضع فکری و سیاسی امام است و نه گزارشگر حرکات سیاسی و اجتماعی مردم ایران. چون موضع امام تنها توسط خود ایشان قابل بیان بود و حرکات مردم در ایران نیز تابع دستور شخص امام بود نه دیگری یا دیگران. نتیجه اینکه خبرنگاران کوشش داشتند که یا با امام مصاحبه کنند و یا از سخنرانی ها و بیانات ایشان به مناسبت برخی از ایام از قبیل تاسوعا و عاشورا بهره بگیرند و یا از اعلامیه‏ ها و نامه‏ هایی که خطاب به مردم ایران و یا برخی از علماء صادر می ‏‏شد استفاده کنند و برنامه‏ های امام را دریابند. و همین امر موجب شده بود که مرتباً تقاضای مصاحبه داشته باشند و مقدار زیادی از وقت امام صرف اینکار شود و باز همین روشن‏ بینی امام موجب شد که خبرنگاران همه‏ فن حریف بین ‏المللی که از کاه، کوه می‏‏ سازند نتوانند کوچکترین خدشه‏ ای در کار مبارزه و انقلاب اسلامی وارد کنند و کمترین سوءِ تفاهم یا سوءِ تعبیری را که در جریان مبارزه امام مؤثر باشد، بوجود آورند. اگر گوشه و کنار مطالبی خلاف عنوان می ‏‏شد بلافاصله به عرض امام می‏‏ رسید و ایشان در متن بیانیه یا سخنرانی و یا مصاحبه بعدی به آن خلاف ها اشاره می‏‏ کردند و در یک کلام و صریح بگویم، در آن ایام اجازه فضولی به هیچ کس ندادند.

دکتر حسن حبیبی – روزنامه اطلاعات-19 / 7 / 60. (برگرفته از کتاب برداشتهایی از سیره امام، ج2، ص 360)

. انتهای پیام /*