حجت الاسلام على اکبر محتشمى پور در خاطره ای از اعتقاد امام به حضور زنان در حرکتهای سیاسی اجتماعی نقل می کند : بعضى از آقایان از تهران و قم به امام در نجف پیام داده بودند که به هر حال ممکن است خانم هایى که در راهپیمایى ها و تظاهرات شرکت مى کنند، دستگیر شوند هتک حرمت شوند و از این رو از امام خواسته بودند: شما بفرمایید که خانم ها در راهپیمایى ها شرکت نکنند. اگر نظر شما به آنها برسد، قطعاً اطاعت مى کنند. امام با شنیدن این پیام به شدت برآشفته و عصبانى شدند چون معتقد بودند مبارزه و حرکت سیاسى و اسلامى بدون حضور خانم ها قطعاً ناقص است و به ثمر نمى نشیند. هر کس نیز که چنین اعتقادى ندارد اعتقادش فاسد است و انحراف و اعوجاج دارد. پس از آن نیز پیام دادند: «خانم ها دوش به دوش مردان و در کنار آقایان در تمام مراحل شرکت داشته باشند و هیچکس حق ندارد که نظر و صحبتى نسبت به مسأله جدا کردن خانم ها از حرکتهاى سیاسى و اجتماعى و فرهنگى داشته باشد». (پابه پاى آفتاب؛ ج 2، نشر پنجره، چ سوم، بهار 75، ص 156 -157)

. انتهای پیام /*