وقتى که براى زیارت امام رضا(ع) یکى از اخلاف و فرزند زادگان مستقیم حضرت محمد (ص) به طرف مشهد حرکت کردیم، در یک اتوبوس با مردم بوسنى بودیم و فرصت داشتیم آوازهاى آنان را که بیشتر به دین تعلق داشت، بشنویم. به علت آنکه آنان اسلاوى نژاد بودند و زبانشان به روسى شباهت زیادى داشت، ما متوجه مى ‏شدیم که در قلبهاى مسلمانان بوسنى، چچن، فلسطین، افغانستان، کشمیر، چه دردهایى وجود دارد.
میان آن آوازها که بوسنى‏ها مى ‏خواندند، یک دفعه همه با هم «اللهُ اکبَر» و «لا الهَ الَّا الله مُحَمَّد رَسُولُ الله» مى‏ گفتند که انسان را آسوده و بى‏ خیال نمى‏ گذاشت.
هنگام برگزارى کنگره( منظور کنگره بین المللی "امام خمینی(س) و فرهنگ عاشورا است) در روند یادآورى امام حسین و امام خمینى نیز «اللهُ اکبَر» و «لا الهَ الّا الله مُحَمَّد رَسُولُ الله» به عنوان شعار مقدسى براى شرکت کنندگان درآمد.

منبع: فصلنامه حضور؛ ش22، ص 214.

. انتهای پیام /*