نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مراسم یادبود حاج سید مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران برگزار شد. در این مجلس هزاران نفر از طبقات مختلف روحانیون و دانشگاهیان شرکت کردند.

مراسم یادبود حاج سید مصطفی خمینی در مسجد ارک تهران برگزار شد. در این مجلس هزاران نفر از طبقات مختلف روحانیون و دانشگاهیان شرکت کردند.