نسخه چاپی | ارسال به دوستان

حاج آقا مصطفی خمینی پس از 57 روز زندان آزاد شد و مردم قم استقبال شایانی از ایشان به عمل آوردند.

حاج آقا مصطفی خمینی پس از 57 روز زندان آزاد شد و مردم قم استقبال شایانی از ایشان به عمل آوردند.