نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با ارسال نامه ای به خانم فاطمه طباطبایی ازدواج ایشان را با آیت الله زاده سید احمد خمینی تبریک گفتند.

امام خمینی با ارسال نامه ای به خانم فاطمه طباطبایی ازدواج ایشان را با آیت الله زاده سید احمد خمینی تبریک گفتند.