نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقشار مختلف مردم و خانواده‏های شهدای رودسر، کاشان و تبریز و اعضای ستاد فرهنگی جهاد سازندگی تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة نقش عشایر در پاسداری از کشور و غفلت دشمن از تأثیر معنویت در پیروزی انقلاب سخنرانی کردند.

اقشار مختلف مردم و خانواده‏های شهدای رودسر، کاشان و تبریز و اعضای ستاد فرهنگی جهاد سازندگی تهران با امام خمینی دیدار کردند؛ امام دربارة نقش عشایر در پاسداری از کشور و غفلت دشمن از تأثیر معنویت در پیروزی انقلاب سخنرانی کردند.