نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مراجع تقلید قم مقاله روزنامه اطلاعات و توهین به مقام شامخ روحانیت و کشتار بی گناهان را محکوم کردند.

مراجع تقلید قم مقاله روزنامه اطلاعات و توهین به مقام شامخ روحانیت و کشتار بی گناهان را محکوم کردند.