نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در سوئد و ایتالیا از سوی ایرانیان تظاهرات مشابهی برگزار شد.

در سوئد و ایتالیا از سوی ایرانیان تظاهرات مشابهی برگزار شد.