نسخه چاپی | ارسال به دوستان

طی حکمی خطاب به دادستان کل کشور وشوای عالی قضایی امام خمینی دستور دادند از اعمال خودسرانه و بی‏رویه افراد غیرمسؤول جلوگیری شود.

طی حکمی خطاب به دادستان کل کشور وشوای عالی قضایی امام خمینی دستور دادند از اعمال خودسرانه و بی‏رویه افراد غیرمسؤول جلوگیری شود.