نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند.