نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقای سیدتقی موسوی درچه ‏ای اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

امام خمینی به آقای سیدتقی موسوی درچه ‏ای اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.