نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با انتصاب آقای سعیدی به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران موافقت کردند.

امام خمینی با انتصاب آقای سعیدی به عنوان مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران موافقت کردند.