نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی به آقایان احمد اخلاقی و محمدعلی مروج در امور حسبیه اجازه دادند.

امام خمینی به آقایان احمد اخلاقی و محمدعلی مروج در امور حسبیه اجازه دادند.