نسخه چاپی | ارسال به دوستان

نامه امام به آقای محمدعلی گرامی و تشریح وضعیت روحانیت.

نامه امام به آقای محمدعلی گرامی و تشریح وضعیت روحانیت.