نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اهمیت مجلس شوراى اسلامى و بیان وظایف نمایندگان مجلس

امام خمینی در سخنرانی در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر اهمیت مجلس شورای اسلامی به بیان وظایف نمایندگان پرداختند که سخنرانی ایشان شامل عناوین ذیل است:
الگو بودن مجلس براى ملت، لزوم حق مدارى هنگام نظر دادن، تدریجى بودن فساد و تباهى، لزوم وجود کمال تفاهم در مجلس، اهمیت مجلس و مصوّبات آن، شخص پرست نبودن و اسلام خواهى ملت، توصیه به نویسندگان جهت کنترل قلمها، لزوم قدرشناسى از اسلام و روحانیت، ضرورت پایبندى همه به قانون، هواى نفس، منشأ تمام دعواها (صحیفه امام؛ ج 14، ص 365-380)