نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تأکید بر اهمیت حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوى

امام خمینی در نامه ای به آقای عباس واعظ طبسی بر اهمیت حفظ اموال و موقوفات آستان قدس رضوی تأکید کردند. (صحیفه امام؛ ج 21، ص 59-61)